از اصول اولیه گرفته تا تکنیک‌های پیچیده‌ترنرم افزار دیتاماین. چه تازه‌کار باشید یا یک حرفه‌ای که به دنبال بهبود مهارت‌های خود هستید، این فیلم آموزشی منابع مهمی را در اختیار شما قرار می‌دهد....